Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 71. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-26/23 UO
Datum: 22.08.2023. godine

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11 i 11/20) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje „Brčko-gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 22.08.2023. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju 71. sjednice Skupštine dioničara „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko

Saziva se 71. redovna sjednica Skupštine dioničara „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će se održati dana 27.09.2023. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka br. 8.
Za sjednicu Skupštine dioničara utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije,
2. Usvajanje Zapisnika sa 70. redovne sjednice Skupštine dioničara,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko putem VII (sedmog) izdavanja dionica,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o VII (sedmom) izdavanju dionica „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama Statuta „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog skraćenog prospekta VII (sedmog) izdavanja običnih dionica „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko i
7. Razno.

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine.
Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta „Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka br. 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održa-vanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su reg-istrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice. Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu „Brčko-gas osigu-ranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka br. 8, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine dioničara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine dioničara održaće se 12.10.2023. godine na istom mjestu sa početkom u 10:00 časova sa istim dnevnim redom.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Miladin Milošević

 Prečice: BGO9