IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 4 emitenta

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Fond zdravstvenog oosiguranja Republike Srpske  organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 4 emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 18.12.2023. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 19.01.2024. godine.


Prilog:
Odluka-objava.doc   73 KB - Latinica

Prečice: SEHR , BUDU , SEMB , STOR