Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 72. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-06/24 UO
Brčko, 24.01.2024. godine

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11), člana 47. i 56. Statuta Dioničkog društva za osiguranje „Brčko-gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.01.2024 donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU 72. SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
„BRČKO-GAS OSIGURANJE" D.D. BRČKO

Saziva se 72. redovna sjednica Skupštine dioničara „Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će se održati dana 26.02.2024. godine (ponedeljak), sa početkom u 10:00 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije,
2. Usvajanje Zapisnika sa 71. redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2024-2026. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za poslovnu 2024. godinu,
5. Razno.

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice skupštine
Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka br. 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 (trideset) dana prije održavanja sjednice. Uvid u material za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka br. 8, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Miladin Milošević

 Prečice: BGO9