Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 64. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MJEŠOVITI HOLDING „ERS"
MP A.D. TREBINjE
ZP „ELEKTROKRAJINA" A. D. BANjALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-759-16/24
Dana, 30.1.2024. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor

SAZIVA
LXIV sjednicu Skupštine akcionara

LXIV (šezdeset četvrta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, održaće se dana 16.2.2024. godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2024. godinu Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2024. - 2026. godina Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan6.2.2024. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici berze, zatim web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP ad Trebinje ZP „Elektrokrajina" ad Banjaluka www.elektrokrajina.com i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica KraljaPetra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana26.2.2024.godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Rajko Srdić, dipl.pravnik

 Prečice: EKBL