IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 1 emitenta

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 1 emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 28.02.2024. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 29.02.2024. godine.


Prilog:
Oglas za objavu.doc   108 KB - Latinica

Prečice: BVRU