Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 16.04.2024. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 16.04.2024. godine ukupno je kompenzovano 29.269.201 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 442 učesnika.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 16.04.2024. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.

 

-


Prilog: