Veterinarska stanica a.d. Vlasenica saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS , broj 127/08, 58/09 i 100/11) i članom 42 Statuta Akcionarskog društva „ VETERINARSKA STANICA" Vlasenica, upravni odbor na sjednici održanoj 07.05. 2024 godine donio je odluku kojom

SAZIVA

Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „VETERINARSKA STANICA" Vlasenica koja će se održati dana 15.06.2024 godine u 9 časova u prostorijama Društva, Ustanička 22, 75440 Vlasenica.
Za sjednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Odluka o usvajanju radnih tijela (predsjednika skupštine, komisije za glasanje, ovjerivača zapisnika i zapisničara).
2. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2023 godinu.
3. Promjena članova upravnog dobora.
4. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim pitem učestvuju u radu Skupstine. Pravo učešća i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari društvakoji su upisani u knjigu akcionara ba dan 31.03.2024. godine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupljanje pravnih lica-pečatom društva i potposom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani , odnosno sa sjedištem van BIH- apostille pečatom.
Materijali će biti dostupni u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara na internet berze i u dnevnom listu dostupnom na području cijele RS.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 056/733-209.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: VSVL