Gradska toplana a.d. Doboj saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska toplana a.d. Doboj

Broj: 3369/24.
Dana, 17.05.2024.god

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:75/04 ) i člana 36. Statuta „Gradska toplana"a.d. Doboj, privremeni Nadzorni odbor „Gradska toplana" a.d. Doboj na 58. redovnoj sjednici održanoj dana, 17.05.2024. godine, jednoglasno je donio,

ODLUKU
O SAZIVU

21. redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj, koja će se održati dana, 18.06.2024. godine (četvrtak), sa početkom rada u 11.00 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći;

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. (četrnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskim izvještajima „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2023. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2023. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Gradska toplana" a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2023. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2023. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2023. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2023. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o otpisu nenaplativog utuženog duga po sudskim odlukama.
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Gradska toplana" a.d. Doboj.
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, ispred kapitala Grada Doboja.
13. Donošenje Odluke o uslovima, standardima i kriterijuma za izbor 4 (četiri) člana Nadzornog odbora ispred kapitala Grada Doboja.
14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri (4) člana Nadzornog odbora, ispred kapitala Grada Doboja.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske, na dan 08.06.2024. godine.

U slučaju odgađanja sjednice, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 25.06.2024. godine sa početkom u 11.00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 časova.


Predsjednik
privremenog Nadzornog odbora
Rade Milačak

 

 


Prilog:
Saziv 21. redovne sjednice SA.pdf   597 KB - Latinica

Prečice: GTDO