Opština Šipovo - Isplata 9. kupona prve emisije obveznica

Izvor:  Opština Šipovo

I Z V J E Š T A J
o isplatama kupona (glavnice i kamate) u prvoj polovini 2017. godine po osnovu emitovanja obveznica


UKUPNO GLAVNICE: 79.158,44 KM
UKUPNO KAMATE: 40.455,41 KM
SVE UKUPNO: 119.613,85 KM


NAČELNIK Biljana Šegrt

 


Prilog:Prečice: SPSD-O-A