Toplana a.d. Banja Luka - Obavještenje o sticanju akcija

Izvor:  Glas Srpske

U skladu sa članom 4. stav 1. i 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", broj 65/08, 92/09 i 59/13), GRAD BANJALUKA, MB: 01101226, JIB: 4401012920007, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banjaluka, kao Ponudilac objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sticanju akcija

emitenta Toplana a.d. Banjaluka, Bulevar Živojina Mišića 32, 78000 Banjaluka (u daljem tekstu: Emitent), na osnovu kojeg nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno kupovine svih akcija sa pravom glasa.

Datum sticanja akcija Emitenta je 17.5.2017. godine.

Osnovni kapital Emitenta iznosi 29.648.609 KM, podijeljen je na 29.648.609 redovnih (običnih) akcija klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.

GRAD BANJALUKA, MB: 01101226, JIB: 4401012920007, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banjaluka, na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 28.336.652 akcije Emitenta, lokalne oznake TPBL-R-A, koje su redovne, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 28.336.652 glasova u skupštini Emitenta ili 95,57498% od ukupnog broja glasova.

Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 0,02 KM.
Cijena od 0,02 KM po akciji je utvrđena kao najviša cijena po kojoj je Ponudilac stekao akcije s pravom glasa Emitenta u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, kriterijum likvidnosti nije ispunjen, a knjigovodstvena vrijednost akcija se ne može utvrditi jer Emitent iskazuje gubitak iznad kapitala na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno.

Ponudilac izjavljuje da će ponuda za preuzimanje biti objavljena u roku, pod uslovima i na način koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

Broj: 12-G-1372/17
Datum: 17.5.2017.


GRAD BANJALUKA
gradonačelnik
mr Igor Radojičić

 

 
Prečice: TPBL