ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 18. Skupštine akcionara

Izvor:   DUIF Management solutions d.o.o. Banja Luka

ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 18. Skupštine akcionara


Prilog: