Holding Drinatrans a.d. Zvornik saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Holding Drinatrans a.d. Zvornik

HOLDING „DRINATRANS" AD ZVORNIK 
Broj: 02-2300/17
Datum; 14.07.2017 godine

Prijedlog

Na osnovu člana 267. stav 1, člana 272. stav 4 i člana 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 127. stav 1. tačka 3. Statuta Holding „Drinatrans" AD Zvornik broj: 02-2903/11 od 13.07.2011 godine, Upravni odbor Holding „Drinatrans" AD Zvornik, saziva:


REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
HOLDING „DRINATRANS" AD ZVORNIK


I

Redovna godišnja Skupština akcionara Holding „Drinatrans" AD Zvornik saziva se za dan 16. avgusta 2017 godine (srijeda) u prostorijama Holding „Drinatrans" AD Zvornik sa početkom u 12,00 časova.

I I

Za skupštinu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

1) Izbor radnih tjela Skupštine ( Predsjednika Skupštine, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, članove Komisije za glasanje i zapisničara),
2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3) Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu,
4) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju (završnog računa) Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu,
5) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za period od 01.01.2016 godine do 31.12.2016 godine,
6) Razmatranje u usvajanje prijedloga odluke o pokriću gubitka Holding „Drinatrans" AD Zvornik ostvarenog u 2016 godini,
7) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" AD Zvornik za period 01.01.2017 godine do 31.12.2017 godine,
8) Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2017 godinu,
9) Tekuća pitanja.

I I I


Ukoliko se ne ispune uslovi za održavanje Skupštine, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se 21.08.2017 godine (ponedeljak) u 12,00 časova, bez novog zakazivanja, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

I V

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Liste akcionara koju izdaje Centralni registar na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara a to je dan 06.08.2017 godine.

V

Materijali po predloženom dnevnom redu Skupštine stavljaju se na uvid u stručnim službama Holding „Drinatrans" AD Zvornik svakim radnim danom od 08,00 14,00 časova.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jeremić Darko s.r.

 

 


Prilog:


DRTR_Saziv SA.pdf   277 KB - Latinica

Prečice: DRTR