Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 4. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 4. vanredne Skupštine akcionara


Prilog:


NOVB_Prijedlozi odluka 4 VSA.zip   526 KB - Latinica

Prečice: NOVB