Vodovod a.d. Doboj saziva 11. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" AD DOBOJ
NADZORNI ODBOR
Broj: 03-326-6309/17
Doboj, 1.12.2017. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 55. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj dana, 1.12.2017. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o zakazivanju XI vanredne Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Doboj

XI vanredna Skupština akcionara "Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 22.12.2017. godine sa početkom u 12 sati u preduzeću "Vodovod" a.d. Doboj.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

Dnevnom redu

1. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred većinskog vlasnika - grada Doboj;
4. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred većinskog vlasnika - grada Doboj;
5. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2018. godinu;

U slučaju da se XI vanredna Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana, 22.12.2017. godine, u 14 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i to "Glas Srpske".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan, 12.12.2017. godine.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 sati u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Vojvode Sinđelića broj 69, u kancelariji pravne službe.


V.d. predsjednika Nadzornog odbora
Nebojša Marić

 
Prečice: VDVD