IRB Republike Srpske, Društvo za upravljanje PREF-om RS i DUIF "Management Solutions" - Prodaja akcija emitenta Promet TP a.d. Prnjavor

Izvor:  PREF Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Management Solutions" d.o.o Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija emitenata Promet TP a.d. Prnjavor.

Prodaja paketa akcija vršiće se u okviru redovnog berzanskog trgovanja, unošenjem grupnih naloga „sve ili ništa", u trajanju od 05.03.2018. godine, do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 16.03.2018. godine.


Prilog:


PROM_prodaja akcija.pdf   209 KB - Latinica

Prečice: PROM-R-A