ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji - Finansijski izvještaj za decembar 2018. godine

Izvor:  DUIF Invest Nova

ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji - Finansijski izvještaj za decembar 2018. godine


Prilog:


INVP_FI_decembar_2018.zip   646 KB - Latinica

Prečice: INVP