Izvještaj o rezultatima aukcije 30. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 04.02.2019.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 35.000.000
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 104,89%
Efektivna kamatna stopa 2,45%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 36.711.500,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 134.460.661,90
Datum uplate / registracije 06.02.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O09
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 107,81% / kamata 1,85%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,21% / kamata 3,90%
Prečice: RSRP , RSBD-O09