Uvrštenje prve emisije obveznica Opštine Sokolac na službeno berzansko tržište

Na sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke berze koja je održana 01.03.2019. godine odlučeno je da se obveznice Opštine Sokolac (oznaka: SLRF-O-A) uvrštavaju na službeno berzansko tržište - tržište obveznica.

U prvoj emisiji obveznica Opštine Sokolac upisano je obveznica u vrijednosti 5.500.000 KM. Kamatna stopa na godišnjem nivou je određena u fiksnom iznosu od 4,5%. Dospijeće emisije je 15 godina, a grejs period 3 godine.

Na službeno berzansko tržište se uvrštava 55.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM.

Obveznicama se počinje se trgovati 05.03.2019. godine kontinuiranom metodom trgovanja.


Prilog: