Izvještaj o rezultatima aukcije 31. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 04.03.2019.
Broj ponuđenih obveznica 36.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 36.000.000
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 36.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 106,10%
Efektivna kamatna stopa 2,20%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 38.196.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 117.528.113,70
Datum uplate / registracije 06.03.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O10
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 107,06% / kamata 2,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 102,01% / kamata 3,06%
Prečice: RSRP , RSBD-O10