Boksit a.d. Milići - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Boksit a.d. Milići, od 08.05.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti BOKS-R-A
Iznos dividendi u novcu 100.000 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,005785
Datum presjeka prava na dividendu 08.06.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 06.06.2019. godine
Datum početka isplate dividende    do 31.12.2019. godine

 
Prečice: BOKS