Metalno a.d. Zvornik saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"METALNO" AD ZVORNIK
Broj: 153/19
Datum: 22.8.2019. godine

Na osnovu člana 304. a u skladu sa članom 267. i članom 272. Zakona o privrednim društvima, člana 51. Statuta i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva saziva

ČETRNAESTU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA "METALNO" ZVORNIK

Koja će se održati 27. septembra 2019. godine (petak) u sjedištu Društva u Zvorniku, Karakaj 143 E, sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor komisije za glasanje.
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma.
3. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje).
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice održane 28. decembra 2012. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu
- Finansijskog izvještaja Društva za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019. godinu
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju kod poslovnih banaka u visini kreditnog zaduženja do 1.500.000,00 KM.


NAPOMENA:
- Knjiga akcionara na dan 17.9.2019. godine
- Materijal iz prijedloga dnevnog reda biće dostupan učesnicima Skupštine u sjedištu Društva u zakonski predviđenom roku ili dostavljen uz pozive.
- U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana ponovna Skupština će se održati 30.9.2019. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Molimo vas da planirate svoje vrijeme kako biste mogli prisustvovati ovoj sjednici.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: MTNO