Dunav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 60. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DUNAV OSIGURANJE a.d. BANJALUKA
Upravni odbor
Broj: 01-913-6-1/19
Dana: 30.8.2019.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) člana 59. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka, 01-487-25-1-13/19 od 28.6.2019. godine - prečišćeni tekst i Odluke Upravnog odbora "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka, broj 01-913-6/19 od 30.8.2019. godine, Upravni odbor "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka, svim akcionarima "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka, upućuje

POZIV

za 60. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 27.9.2019. godine (petak) u prostorijama "DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banjaluka, u ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12 časova.
Za 60. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2. Imenovanje zapisničara.
1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju zapisnika sa 59. redovne sjednice Skupštine akcionara "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka.
3. Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora BDO d.o.o. Društvo za konsalting i reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu u "Dunav osiguranju" a.d. Banjaluka
4. Ostala pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan, 17.9.2019. godine.
Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora, u skladu sa članom 59. Zakona o društvima za osiguranje Republike Srpske i članom 39. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banjaluka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14 časova i sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mr Mirko Petrović

 
Prečice: KDVO