Izvještaj o rezultatima aukcije 1. emisije obveznica Opština Modriča - ostvarena premija 204.000 KM

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 30.12.2019.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 100,00
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice kvartalno
Kuponska kamata 3,80%
Isplata kamate  kvartalno
Broj prodatih obveznica 40.000
Uspješnost emisije 100%
Prodajna cijena 105,10%
Efektivna kamatna stopa 2,77%
Ostvarena premija                               204.000,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 4.204.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 8.288.000,00
Oznaka u javnoj ponudi OSMR-PO1
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 105,22% / kamata 2,74%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 3,80%

Zbog veće potražnje za obveznicama kamatna stopa je smanjena sa 3,8% na 2,77% čime je ostvarena premija od 204.000 KM.
Prečice: OSMR , OSMR-PO1