Izvještaj o rezultatima aukcije 42. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija 462.500 KM

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 08.07.2020.
Broj ponuđenih obveznica 25.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,20%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 25.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 101,85%
Efektivna kamatna stopa 2,80%
Ostvarena premija 462.500,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 25.462.500,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 46.388.705,50
Datum uplate / registracije 10.07.2020.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O21
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,25% / kamata 2,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 90,00% / kamata 5,54%
Prečice: RSRP , RSBD-O21