Komunalne usluge a.d. Prijedor saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalne usluge a.d. Prijedor

KOMUNALNE USLUGE AD PRIJEDOR
Broj:1913/20
Datum: 27 07.2020.

Na osnovu člana.16. člana. 17. Statuta Društva »Komunalne usluge« AD Prijedor i člana 2. tačke »ć« Poslovnika o radu Nadzornog odbora, a u vezi člana 267. Zakona o privrednim društvima (»Sl.Glasnik RS« broj: 127/08), Nadzorni odbor na sjednici održane dana 27.07.2020.godine

SAZIVA
XVII PO REDU REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sjednica Skupštine akcionara »Komunalne usluge« AD Prijedor će se održati dana 04.09.2020. godine u 12.00 časova u upravnoj zgradi Društva Ulica Kozarska broj 87, Prijedor.
Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje (tri člana)
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sjednice Skupštine  akcionara održane dana 28. 06. 2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za period 01.01.2019. godine, do 31.12.2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju za 2019. godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u poslovnoj 2019/2020. godini,
7 Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisne revizorske kuće za reviziju Finansijskog izvještaja za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za tekuću 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Mile Janjića ispred Fortis grupe, manjinskih akcionara sa najmanje 5% glasačkih prava
10. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Latinović Bojana ispred Fortis grupe, manjinskih akcionara sa najmanje 5% glasačkih prava
11. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora ispred Većinskog kapitala
12. Donošenje Odluke o imenovanju privremena dva člana Nadzornog odbora ispred većinskog Kapitala
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje procedure konkursa za izbor dva člana Nadzornog odbora ispred većinskog kapitala
14. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Komunalne usluge" AD Prijedor
15. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa sa uslovima konkursa, za izbor dva člana Nadzornog odbora ispred većinskog kapitala
16. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju
17. Donošenje Odluke o imenovanju privremenih članova Odbora za reviziju
18. Razno

NADZORNI ODBOR

 


Prilog:


Odluka .doc   41 KB - Latinica

Prečice: KUPR