Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarsko-stočarski centar a.d. Banja Luka

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a broj 71-15/20 od 08.07.2020.g., a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC, Upravni odbor VSC a.d.

SAZIVA

XVI redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 31.08.2020. g. sa početkom u 12.00 časova u prostorijama VSC.

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC a.d. za 2019. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju VSC a.d. za 2019. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja VSC a.d. za 2019. godinu
3.5. Plana poslovanja za 2020. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja
3.7. Poslovne politike VSC a.d. za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu
6. Poništenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana UO VSC a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterijuma i standarda za izbor dva člana UO VSC a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor dva člana UO VSC a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor dva člana UO VSC a.d. ispred Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d.
10. Donošenje Odluke o imenovanju VD Upravnog odbora VSC a.d. Banja Luka

Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 21.08.2020. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica biće odžana dana 07.09.2020. godine sa početkom u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor

 
Prečice: VSCE