Banjalučka pivara a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama BLPV-P-B bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 31. skupštine akcionara Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, od 22.09.2020. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti BLPV-P-B
Iznos dividendi u novcu 45.744,36 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,03 KM
Datum presjeka prava na divedendu 14.10.2020. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 13.10.2020. godine
Datum isplate dividende    do 20.10.2020. godine

 
Prečice: BLPV