DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond - Smanjenje broja udjela

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta OAIF Euroinvestment fond
Oznaka udjela EIOP-U-A
Stari broj udjela 925.804
Broj udjela smanjen za 447
Novi broj udjela 925.357
Osnov za smanjenje broja udjela Poništenje otkupljenih udjela


Prilog:Prečice: EIOP