Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 23.02.2021. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 23.02.2021. godine ukupno je kompenzovano 19.303.352 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 577 učesnika.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 23.02.2021. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.


Kretanje iznosa kompenzovanih obaveza i potraživanja po godinama predstavljeno je na grafikonu.

-


Prilog: