Piko a.d. Prnjavor - Uvrštenje i početak trgovanja akcijama oznake PIKO-R-B

Uvrštava se 4.625.561 akcija emitenta Piko a.d. Prnjavor, oznake PIKO-R-B, nominalne vrijednosti 1,00 KM na slobodno tržište.

Trgovanje ovim akcijama će početi 05.04.2021. godine.


Prilog:Prečice: PIKO