Zlatel a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Zlatel a.d. Banja Luka

ZLATEL a.d. Banja Luka
Kozarska 27, 78000 Banja Luka
Broj:1-48/21
Datum: 10.09.2021.g

Na osnovu članova 268, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva ZLATEL a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 09.09.2021. godine donio odluku kojom

SAZIVA

Prvu vanrednu Skupštinu akcionara ZLATEL a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 29.09.2021 godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama sjedišta društva u Banjoj Luci, ul. Kozarska 27.

Razlog održavanja Prve vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Za Prvu vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u
11:00 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 19.09.2021 godine. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 14 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

Upravni odbor

 Prečice: ZTEL