Kalendar aukcija

Emitent Iznos KM Kamatna stopa Rok dospijeća Vrsta Datum aukcije Više informacija
MKD Pro Fin d.o.o Istočno Sarajevo
1.800.000 7.5% 3 godine obveznice 28.10.2021. Javni poziv