Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Knjaza Miloša 3a
Telefon + 387 51 492 892
Web www.credis.ba
Email info@credis.info
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Katana direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Batinić predsjednik
Edis Bašić zamjenik predsjednika
Rade Koprivica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata