Vlasnička struktura emitenata na dan 01.04.2022.


Prilog: