Tehnogas - Trn a.d. Laktaši - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 25. skupštine akcionara Tehnogas - Trn a.d. Laktaši, od 26.04.2022. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TGTN-R-A
Iznos dividendi u novcu 2.502.808,98 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 2,58 KM
Datum presjeka prava na dividendu 20.05.2022. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 19.05.2022. godine
Datum početka isplate dividende     30.09.2022. godine

 Prečice: TGTN