Tehnogas - Trn a.d. Laktaši - Odluka o isplati dividende

Izvor:  Glas Srpske

Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši, na svojoj sjednici održanoj dana 26.04.2022.g. u Trnu, donijela je na osnovu čl. 210. Zakona o privrednim društvima RS

ODLUKU
O RASPODJELI DIVIDENDE AKCIONARIMA

1. Akcionarima će biti raspoređen, od ukupnog iznosa neto dobiti po obračunu za 2021.g., u vidu dividende dio dobiti u ukupnom iznosu od 2.502.808,98 KM, odnosno svaki akcionar će po svakoj 1 akciji koju ima u vlasništvu dobiti iznos od 2,58 KM,
2. Datum presjeka, koji predstavlja datum razgraničenja - kojem akcionaru pripada dividenda u slučaju prodaje ili drugog oblika prenosa akcija od donošenja ove odluke do isplate dividende, jeste 20.05.2022.g.
3. Datum isplate, kada će se vršiti isplata dividende u novcu, jeste 30.09.2022.g., do kog dana su akcionari dužni donijeti u prostorije poslovnog sjedišta društva u Trnu, Laktaši, svoj žiro- račun ili tekući račun, na koji će uslijediti isplata
4. Ova odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.


TRN, 26.04.2022.g.


Predsjednik skupštine akcionara

 Prečice: TGTN