Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 45. Skupštine akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 45. Skupštine akcionara


Prilog:
The 45th Shareholders Assembly_proposals.pdf   2,0 MB - English
Materijal za 45 SA.zip   10,7 MB - Latinica

Prečice: TLKM