Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 45. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 24.06.2022. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 45.106.861,57 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,09179559 KM
Datum presjeka prava na dividendu 15.07.2022. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 14.07.2022. godine
Datum početka isplate dividende     22.07.2022. godine

 Prečice: TLKM