Pamo promet a.d. Modriča saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PAMO-PROMET a.d.
Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča
Datum: 05.07.2022

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v, a u vezi sa članom 272. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima (Slušbeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 40. Statuta PAMO-PROMET ad, Upravni odbor upućuje

JAVNI POZIV
Za XV redovnu Skupštinu akcionara PAMO-PROMET a.d.

Skupština će se održati 09.08.2022 godine sa početkom u 10 h u prostorijama restorana društvene ishrane preduzeća, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
• Zapisničara
• Dva ovjerivača zapisnika
• Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV ponovljene Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021 godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2021 godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga o raspodijeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 14 h.
Poziv za Skupštinu objavit će se u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine najmanje 30 dana prije održavanja.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti Akcija, na deseti dan (30.07.2022] prije dana održavanja sjednice Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionari sa pravom glasa mogu preuzeti svakim radnim danom od 08-13 h u kancelariji PAMO-PROMET a.d.


Predsjednik UO

 Prečice: PMPR