Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica - u stečaju - Zaključen stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 10/2023

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Minja Mirvić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica, Svetosavska ulica broj 100, Vlasenica, 30.12.2022. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica. Razrješava se dužnosti stečajni upravnik Miodrag Petrović iz Zvornika.
Ovo rješenje biće objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Suda, te će isto biti dostavljeno nadležnom tužilaštvu.
Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra.
Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Stečajni sudija, Minja Mirvić, s.r.

Pouka
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.

(61 0 St 012431 18 St-su)

 



Prečice: VDKN