Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu


Prilog:
TLKM_FI_2022_Nekonsolidovani.xlsx   532 KB - Latinica
TLKM_FI_2022_Konsolidovani.xlsx   533 KB - Latinica

Prečice: TLKM