Izvještaj o rezultatima aukcije 56. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 28.03.2023.
Broj ponuđenih obveznica 50.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 50.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 98,70%
Efektivna kamatna stopa 5,81%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 49.350.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 52.895.365,70
Datum uplate / registracije 30.03.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O37
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,04% / kamata 5,49%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 91,00% / kamata 7,74%Prečice: RSRP , RSBD-O37