Veterinarska stanica a.d. Bijeljina - u stečaju - Obavještenje akcionarima

Izvor:  Službeni glasnik RS 34/2023

Okružni privredni sud u Bijeljini, stečajni sudija Dragan Mitrović, u postupku stečaja nad dužnikom "Veterinarska stanica" a.d. Bijeljina, Račanska ul. broj 56, van ročišta, 28.3.2023. godine, donio je sljedeći

JAVNI POZIV

Pozivaju se akcionari stečajnog dužnika "Veterinarska stanica" a.d. Bijeljina, Račanska ul. broj 56, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostave u spis Okružnog privrednog suda u Bijeljini, sa pozivom na broj predmeta: 59 0 St 037453 21 St, sljedeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta (za pravna lica naziv i sjedište), broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren.
Navedeni podaci potrebni su radi raspodjele viška stečajne mase, koja nakon namirenja povjerilaca pripada akcionarima.

(59 0 St 037453 21 St-su)


Stečajni sudija,
Dragan Mitrović, s.r.

 Prečice: VSBN