Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 31. Skupštine akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 31. Skupštine akcionara


Prilog:
NOVB_Prijedlozi odluka 31 SA.zip   1,2 MB - Latinica

Prečice: NOVB