Izvještaj o rezultatima aukcije 60. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 3.7.2023.
Broj ponuđenih obveznica 45.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice 10% u 2024,2025,2026 i 2027, a 60% u 2028
Kuponska kamata 6,10%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 45.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,10%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 45.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 48.351.181,10
Datum uplate / registracije 5.7.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O41
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,01% / kamata 5,81%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,10%Prečice: RSRP , RSBD-O41