Izvještaj o rezultatima aukcije 59. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 3.7.2023.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 6,10%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,02%
Efektivna kamatna stopa 6,10%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 30.006.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 31.310.208,80
Datum uplate / registracije 5.7.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O40
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,33% / kamata 6,04%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,10%Prečice: RSRP , RSBD-O40