Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu

Izvor:  Elektrodistribucija a.d. Pale

Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu


Prilog:
EDPL_konsolidovani_FI_1H_2023.xlsx   491 KB - Latinica

Prečice: EDPL