Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu


Prilog:
NOVB_FI_1H_2023.xlsx   645 KB - Latinica

Prečice: NOVB