Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 15. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 15. vanredne Skupštine akcionara


Prilog:
Prečice: NOVB