Izvještaj o rezultatima aukcije 63. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 25.09.2023.
Broj ponuđenih obveznica 15.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice 20% godišnje
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 15.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 15.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 18.202.455,20
Datum uplate / registracije 27.09.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O44
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,00% / kamata 5,62%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,00%Prečice: RSRP , RSBD-O44